เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท พี เอส เค เมดิคอล จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำ บริษัทมีนโยบายในการขยายประเภทสินค้าที่จัดจำหน่ายให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อบุคลากรของบริษัทในแง่ของการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสวัสดิการพนักงาน เพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์

เราต้องการเป็นที่รู้จักและยอมรับนับถือในฐานะคู่ค้าที่ไว้ใจได้มากที่สุดในประเทศไทย

 

นโยบาย

“ คุณภาพตรงไปตรงมาตรงต่อเวลาและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ ”

 

นโยบายเพื่อตอบสนองลูกค้า

  1. การบริการดุจญาติมิตรเป็นกันเอง
  2. ใส่ใจความสำคัญของข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด
  3. มีการประชุมทุก 1 ครั้งต่อเดือน
  4. มีนโยบายรณรงค์การลดโลกร้อนในองค์กร