บริษัท พี เอส เค เมดิคอล จำกัด

84/8 ซ.คู้บอน 6 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา

เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์: 02-012-1609

แฟกซ์: 02-012-1606

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105554149463